byNubian sluit zich aan bij Energy Saving Pioneers

De Energy Saving Pioneers zijn vooruitstrevende bedrijven die samen met de milieubeweging beleidsmakers informeren over de socio-economische meerwaarde en klimaatwinsten van energiebesparing. Ze ijveren voor een ambitieus Belgisch energiebesparingsbeleid.

byNubian is zonder twijfel een energy saving pioneer. byNubian ontwikkelt innovatieve hardware, software en IoT (Internet of Things)-oplossingen voor het capteren, opslaan en analyseren van data van gebouwen en sensoren. Onze krachtige gateways verbinden data van bestaande gebouwbeheersystemen (bv. KNX, Modbus, BACnet, …) met de nieuwste IoT-sensoren (bv. LoRaWAN, MQTT,…) op een veilige manier met het byNeuron cloud-platform Dit cloud-platform verzamelt en analyseert grote hoeveelheden data en biedt gepersonaliseerde dashboards aan. Met byNeuron kun je het gedrag van je gebouw, installatie, … in real time opvolgen en haal je de fouten en onregelmatigheden er zo uit. Dankzij doorgedreven data-analyse kunnen we patronen detecteren die nieuwe inzichten bieden en het mogelijk maken om het gedrag van jouw gebouw of jouw activiteit te voorspellen. Dit zorgt niet enkel voor een tijds- en kostenbesparing maar bovenal voor energiebesparing. Op dit moment beheert byNubian meer dan 19.000 sensoren op een oppervlakte van bijna een half miljoen m².

byNubian is niet enkel actief op de gebouwenbeheermarkt. Dankzij de samenwerking met Powerhouse/Essent in Nederland, voorspellen we 287 MWh per dag aan elektriciteit. Easyflex, de Powerhouse versie van het byNeuron cloud-platform, biedt bedrijven de mogelijkheid om rechtstreeks op de energiemarkt energie te kopen en verkopen (kopen bij energie-overschot, verkopen bij energietekort) aan de meest gunstige tarieven. Dit zorgt niet enkel voor een kostenbesparing bij zowel de energieleverancier als bij de eindgebruiker, maar bovenal voor een efficiënter energieverbruik en een betere netbalans.

byNubian benadert de energieproblematiek vanuit een holistische visie en volgt de ontwikkeling van nieuwe (groene) technologie op de voet. Als voorzitter van Groen Licht Vlaanderen volgen we de wereld van de geconnecteerde verlichting vanop de eerste rij en moedigen we de toenemende aandacht voor de mens in het geheel aan (human centric lighting). Het byNeuron cloud-platform is de perfecte tool voor het opvolgen en sturen van geconnecteerde verlichting (zowel in gebouwen als openbare verlichting), smart city-projecten, het monitoren van het laadproces van elektrische wagens,  het beheren van brandstofcelenergiecentrales enz. Tot slot zijn we vertrouwd met off grid zonne-energiecentrales in Congo. Het is dan ook met veel goesting dat byNubian in het Energy Saving Pioneers-project van Bond Beter Leefmilieu instapt.

Nieuwjaarsevent Groen Licht Vlaanderen

Op 1 februari wensten de voorzitters van Groen Licht Vlaanderen Marc De Taevernier en Rik Vereecken, de talrijk opgekomen leden van de stuurgroep een gelukkig nieuwjaar. Het werd al snel duidelijk dat het doel om samen te werken rond digitalisering in de verlichtingssector geen vrijblijvend goed voornemen is, maar daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet door deelname aan verschillende (onderzoeks)projecten en workshops rond welbepaalde thema’s. In de komende maanden zullen de samenwerkingen door Groen Licht Vlaanderen verder gefaciliteerd worden.


Hoe konden we beter afsluiten dan -na het glas te heffen-  een kijkje te gaan nemen op het Gentse Lichtfestival?

‘Missing House’, een samenwerking tussen Luca School of Arts en KU Leuven Technologiecampus Gent.

 

 

 

Energie voor Mokamo

Vandaag vertrekt Rik Vereecken opnieuw naar DR Congo in opdracht van Memisa. Om het gehele ziekenhuis van Mokamo van voldoende energie te voorzien, hebben ze acht dagen de tijd om een volledige PV-installatie te plaatsen. Ze krijgen hierbij hulp van de plaatselijke bevolking die eerder al les kregen van Rik in Bukavu.

Of ze slagen in hun missie kun je life volgen op deze blog.

Blauw licht op een blauwe maandag

In deze ‘donkere’ wintermaanden durven we wel eens te klagen over minder energie hebben en sneller moe zijn, de klassieke ‘winterdip’. Licht heeft inderdaad een grote impact op ons welzijn. Niet enkel de lichtsterkte maar ook de lichtkleur speelt een rol. ‘s Ochtends hebben we voornamelijk nood aan groen-blauw licht, ‘s avonds eerder aan rood licht. Probeer dus ook in deze wintermaanden, liefst ‘s ochtends, een ‘lichtje’ te happen en zoveel mogelijk buitenlicht op te lopen.

Binnen de verlichtingssector is er meer en meer aandacht voor de impact van licht op onze gezondheid. ‘Dynamische’ verlichtingssystemen bootsen de cyclus van natuurlijk daglicht na om ons humeur, onze concentratie, onze productiviteit en zelfs onze slaap te bevorderen. We evolueren naar Human Centric Lighting waarbij verlichtingsfabrikanten in hun ontwerpen rekening houden met al deze effecten van licht op het functioneren van de mens enerzijds en op het energieverbruik en de kostprijs anderzijds.

byNubian volgt als voorzitter van Groen Licht Vlaanderen de evoluties in de sector op de voet. In afwachting van bijkomende innovatieve verlichtingssystemen nemen we ons voor om alvast 30 dagen wat minder te klagen.