Duurzaam partnership – Mo Magazine

Rik Vereecken van byNUBIAN pleitte in juni voor duurzaam partnerschap als alternatief voor goedbedoelde maar ondoordachte ontwikkelingsacties in Mo Magazine (Ontwikkelingssamenwerking: Vloek of zegen) . De ploeg van “Pano” was geïntegreerd door deze opinie en wou eea met eigen ogen aanschouwen. Resultaat is een korte uitstap naar de DRC. Omdat enkel daarvoor een dergelijke reis […]

Bang in het donker?

Bang in het donker? Jammer, hackers hebben misschien toegang tot je verlichting. En hoewel je hierbij de schouders kan ophalen, kan dit de deur openzetten voor veel grotere problemen. Je staat er niet bij stil. Bij toegangscontrole en camera’s gaan we er (terecht) van uit dat deze goed beveiligd zijn. Maar indien hackers toegang tot […]