bynubian nam deel aan de ronde tafel sessie over Smart Buildings. De visie van bynubian wordt misschien nog het best verwoord in zijn opmerking in de laatste paragraaf: “Uiteindelijk moeten we niet vergeten voor wie we het doen: de mens. Die moet centraal staan in alle oplossingen.”

ronde tafel sessie smart buildings