Rik Vereecken van byNUBIAN pleitte in juni voor duurzaam partnerschap als alternatief voor goedbedoelde maar ondoordachte ontwikkelingsacties in Mo Magazine (Ontwikkelingssamenwerking: Vloek of zegen) . De ploeg van “Pano” was geïntegreerd door deze opinie en wou eea met eigen ogen aanschouwen. Resultaat is een korte uitstap naar de DRC. Omdat enkel daarvoor een dergelijke reis niet zinvol is meteen ook een voorebreidende missie naar Burundi gekoppeld. De bedoeling is om ook daar een kennisdelingsproject op te zetten met Enabel, Artsen Zonder Vakantie en Memisa.