De studiedag is een initiatief van KU Leuven/ Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen.

Doelstelling
Geconnecteerde verlichting biedt veel mogelijkheden naar optimalisatie van gebruik van ruimtes, energiebesparing, comfort verbetering, monitoring van de installatie, … Er is een uitgebreid scala aan mogelijkheden om dit te realiseren met talrijke opties. De doelstelling van deze studiedag is om voldoende inzicht te krijgen in deze mogelijkheden en opties met de daarbij horende valkuilen en voor-/nadelen.

Aanpak
De huidige state-of-the-art en ook de verwachte evoluties op middellange termijn worden toegelicht door regionale experten. Naast de technische aspecten komen ook de hete hangijzers naar implementatie aan bod.

Doelgroep
Studie- en adviesbureaus, (interieur)architecten, elektrotechnische installateurs, technische groothandel, technische diensten, gebouwbeheer, …

Organisatoren
Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de inrichters KU Leuven Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht Vlaanderen binnen het project Innovatief Bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen (IWT.150978)

Meer informatie en/of inschrijving.