Nieuwjaarsevent Groen Licht Vlaanderen

Op 1 februari wensten de voorzitters van Groen Licht Vlaanderen Marc De Taevernier en Rik Vereecken, de talrijk opgekomen leden van de stuurgroep een gelukkig nieuwjaar. Het werd al snel duidelijk dat het doel om samen te werken rond digitalisering in de verlichtingssector geen vrijblijvend goed voornemen is, maar daadwerkelijk in de praktijk wordt omgezet door deelname aan verschillende (onderzoeks)projecten en workshops rond welbepaalde thema’s. In de komende maanden zullen de samenwerkingen door Groen Licht Vlaanderen verder gefaciliteerd worden.


Hoe konden we beter afsluiten dan -na het glas te heffen-  een kijkje te gaan nemen op het Gentse Lichtfestival?

‘Missing House’, een samenwerking tussen Luca School of Arts en KU Leuven Technologiecampus Gent.