Databeveiliging bij smart lighting

Als zaakvoerder van data-bedrijf byNubian en voorzitter van de stuurgroep Groen Licht Vlaanderen, verduidelijkt Rik Vereecken in het 100e nummer van Installicht het belang van databeveiliging in de digitale verlichtingssector.

Verlichting kan worden uitgerust met sensoren voor beweging, geluid, warmte en nog veel meer. Als die sensoren aan een intelligent netwerk worden gekoppeld, levert dit een enorme hoeveelheid data op. Het verzamelen van data inzake licht is niet moeilijk, maar het vertalen van al die gegevens naar bruikbare handvaten, ervoor zorgen dat ze ook communiceren met de buitenwereld en dat dat veilig gebeurt met respect voor de privacy, dat alles is een andere zaak.

Het veiligheidsaspect moet vanaf dag één worden meegenomen in het ontwerp, wil het functioneren. Data-encryptie alleen is niet voldoende: “Een goede beveiliging maakt gebruik van meer dan één vangnet. De data versleutelen én ze over een beveiligde verbinding laten lopen, is al veel veiliger. Pas als de consument weet dat er zorgvuldig met de verzamelde data wordt omgegaan en hij er zelf inzicht in heeft, zal intelligente verlichting de norm in plaats van de uitzondering worden.”

Ook van de consument wordt gevraagd om het (juiste) gebruik van data niet noodzakelijkerwijs als een bedreiging te zien: “Lichtparameters verzamelen gebeurt anoniem en veilig, als het goed wordt gedaan. Dat kun je niet zeggen van de data die de gemiddelde Facebook- en Google-gebruiker prijsgeeft.” Eén en ander in perspectief zien is dus belangrijk.

Lees het volledige artikel hier.