Smart buildings/cities

Onze oplossingen

Smart buildings

Gebouwen zijn energieverslinders: 40% van onze energie wordt gebruikt voor verlichting, verwarming, koeling en behandeling van luchtkwaliteit van gebouwen. Het zijn complexe ecosystemen geworden met een stijgend aantal sensoren en ‘dingen’ die diensten verrichten, communiceren, gecontroleerd kunnen worden en/of gegevens genereren. Maar deze ‘dingen’ worden zelden gemeten op hun werkelijke efficiëntie.

byNubian levert producten en oplossingen om alle bestaande domotica-installaties (KNX, Modbus, BACnet, LoRaWan, …) te integreren. Zo kun je hun gedrag analyseren en jouw gebouwen- en operationele data waardevol omzetten, zowel op ecologisch als op financieel vlak, waardoor een echt Building Internet of your Things ontstaat. 

byNeuron verzamelt en analyseert grote hoeveelheden data van toestellen zoals airconditioners, warmtepompen, verlichting … maar ook gegevens van bv. bewegingspatronen van bewoners/werknemers, de weersomstandigheden enz. De gegevens worden beveiligd verzonden naar het byNeuron cloud platform waar ze worden geanalyseerd. byNeuron geeft je een overzichtelijk beeld, in real-time, van het gedrag van jouw gebouw. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen zien wanneer de verwarming werd ingeschakeld, maar ook op welke temperatuur en voor hoe lang. Je detecteert ook veel sneller operationele fouten, inefficiënties en defecten wat tot 43% energiebesparing kan opleveren.

Voorbeeld: warmtepomp

Verstoord patroon

Normaal patroon

Onze partner Microsoft beschrijft een smart building als volgt:

Smart lighting

Binnen een smart building is er nood aan slimme verlichting. Er wordt nog te vaak en verkeerd verlicht. De impact van verlichting op het bioritme van de mens, dieren en planten is enorm. Hoe beter we verlichting kunnen afstemmen op het gebruik, hoe lager de kosten voor het gebouw en hoe hoger het comfort voor de gebruiker.

Ook in de openbare verlichting biedt slimme technologie nieuwe mogelijkheden: in de verlichtingsarmatuur kunnen extra sensoren geplaatst worden die de temperatuur, vochtigheid, lawaai of CO2-uitstoot meten, die verkeersdichtheid of andere data doorgeven en zo hun steentje bijdragen tot een smart city.

byNubian is specialist in het capteren, opslaan en analyseren van al deze data. Binnen de Cluster Groen Licht Vlaanderen werken we samen met bedrijven uit de verlichtingssector aan een meer duurzame en comfortabele verlichting. 

Smart charging

De transportsector is in volle evolutie. Binnen enkele jaren rijden we allemaal met elektrische voertuigen. Om te vermijden dat het opladen van deze voertuigen voor extra piekverbruik zorgt, dienen we deze dynamisch te kunnen opladen. Het voertuig eenvoudig aan een laadpaal opladen is ontoereikend. Er dient rekening gehouden te worden met andere voertuigen die op dezelfde laadpaal aangesloten worden, met voertuigen die op andere laadpalen in hetzelfde laadstation aangesloten worden, met het verbruik van het gebouw waar het laadstation aan gekoppeld is, met de gegevens van het individuele voertuig enz.

Het koppelen van al deze data en het sturen van deze dynamische balancering, is een perfecte klus voor het byNeuron cloudplatform.

Smart cities

Een smart city bestaat niet enkel uit smart buildings maar verbindt verschillende informatie- en operationele systemen met elkaar om duurzame resultaten te bereiken. Een intelligent systeem maakt een stad leefbaarder, duurzamer en economisch rendabel.

Bij een smart city denken we aan geconnecteerde elektriciteitsnetten (smart grids) die de verlichting efficiënt doen branden, dimmen of doven (smart lighting), intelligente windmolenparken die schone energie produceren (smart energy), verkeersoplossingen die files en luchtvervuiling verminderen (smart charching), …

Het op een beveiligde manier verbinden van al deze real-time informatie (data) en deze op een overzichtelijke manier ter beschikking stellen, is de geknipte job voor het byNeuron cloud-platform.