Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet zo maar een modewoord voor byNubian maar een belangrijke waarde. byNubian heeft als missie gebouwen, energienetten en andere complexe sensorsystemen slimmer te maken om de performantie, het gebruikerscomfort en het energieverbruik te optimaliseren. Duurzaamheid behoort tot onze kerntaken.

Smart buildings/cities

byNubian zorgt met behulp van slimme technologie voor energiebesparing in gebouwen. Trekken we de technologie van deze slimme gebouwen door naar de hele stad, de zogenaamde smart city, dan worden deze steden meer leefbaar, economisch rendabel én duurzaam.

Smart energy

byNubian ondersteunt het opzetten van slimme energienetten met een zo groot mogelijk aandeel groene energie (zonnepanelen, windmolens, biogas, brandstofcellen,…).

De mens centraal

Door het gebruik van al deze slimme technologie mogen we de mens niet uit het oog verliezen. Het zijn tenslotte mensen die in deze smart homes, smart buildings en smart cities leven en werken. We stellen het welzijn van de mens centraal. Binnen het gebouwbeheer kan dit bijvoorbeeld door de WELL-standaard te hanteren en Human Centric Lighting toe te passen (de invloed van licht op het biologisch ritme van de mens).