byNubian neemt deel aan studie competentieprognose in de verlichtingssector

Worden verlichtingsfabrikanten softwarebedrijven? Big data? Integratoren? Licht en gezondheid? Esco’s en Light as a service? Welke competenties zijn er in de toekomst nodig voor de verlichtingsbedrijven?

Vlaanderen telt heel wat ondernemingen die actief zijn in de verlichtingssector. Deze bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt personeel, ook omdat de vereiste competenties veranderen. Met deze competentieprognose wil vzw Groen Licht Vlaanderen de verlichtingssector ondersteunen om ook in de toekomst sterk te staan zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Daartoe worden meer dan 60 diepte-interviews georganiseerd. byNubian denkt als toekomstgericht bedrijf graag mee na over de competenties die er nodig (zullen) zijn in de sterk evoluerende verlichtingssector.

Het project wordt gesubsidieerd door ESF, het Europees Sociaal fonds, dat Vlaamse organisaties stimuleert om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Meer informatie over het project vind je hier.